Biuro Usług BHP

 
 
 
     

 

POMIARY ELEKTRYCZNEUrządzenia elektroenergetyczne (w tym środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie użytkowania muszą być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.


Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV. Z uwagi ma metodykę prac pomiarowych i konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów pomiarowych termin wykonania prac zostaje każdorazowo ustalony ze Zleceniodawcą w dogodnym okresie oraz porze dnia bez zakłócania przebiegu procesów produkcyjnych.


Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:
  • ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (dawniej pomiar skutecznoścI zerowania),
  • zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • rezystancji izolacji obwodów,
  • stanu instalacji odgromowych,


Ponadto wykonujemy pomiary w zakresie:
  • natężenia oświetlenia,
  • ciągłości PE i małych rezystancji,
  • elektronarzędzi.
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

KONTAKT
BIURO USŁUG BHP
ul. Królewska 2
83-342

Kamienica Królewska

tel/fax: 58 681 93 88
kom. 502 513 768
e-mail: bhp.and@wp.pl

mapa

 
 
 
 
 

 

   

Projekt i wykonanie - "ADKO"