Biuro Usług BHP

 
 
 
     

 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO


     Wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producenci materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii są odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności i żywienia. Skutecznymi narzędziami pozwalającymi spełnić takie zadania są wdrożone systemy bezpieczeństwa żywnościowego.
W tym zakresie pragniemy Państwu zaoferować usługi projektowania, wdrażania i utrzymania systemów bezpieczeństwa żywnościowego:
  • GHP,
  • GMP,
  • HACCP,
  • ISO 22000:2005.
Norma ta łączy elementy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw, które obejmują: interaktywną komunikację, zarządzanie systemem GMP i GHP, 7 zasad systemu HACCP, plan HACCP, ciągłe udoskonalanie i aktualizacja wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania Normy Międzynarodowej ISO 22000 są ogólne i możliwe do zastosowania we wszystkich organizacjach bez względu na ich miejsce w łańcuchu żywnościowym jak i ich wielkość.

  • ISO 9001:2008
System zarządzania wg normy ISO 9001 jest najpopularniejszym z systemów zarządzania z serii międzynarodowych norm ISO. Poprawnie wdrożony, skutecznie nadzorowany i doskonalony system zarządzania jakością jest symbolem prestiżu, zapewnia lepszą organizację pracy, a przede wszystkim przyczynia się do poprawy jakości produkowanych wyrobów, a także oferowanych usług.
 

W ramach świadczonych usług zapewniamy następujące działania:


  • ocena aktualnego stanu systemu w przedsiębiorstwie
  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu ogólnych wymagań zgodnych z daną normą,
  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu wymagań dokumentacji,
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji,
  • pomoc we wdrażaniu opracowanej dokumentacji systemowej,
  • przeprowadzanie auditów zerowych, wewnętrznych, drugiej strony ( u nowego/ aprobowanego  dostawcy lub już istniejącego), weryfikujące, procesów, produktów,
  • przygotowanie zakładu do certyfikacji,
  • pomoc w doskonaleniu wdrożonych systemów.

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

KONTAKT
BIURO USŁUG BHP
ul. Królewska 2
83-342

Kamienica Królewska

tel/fax: 58 681 93 88
kom. 502 513 768
e-mail: bhp.and@wp.pl

mapa

 
 
 
 
 

 

   

Projekt i wykonanie - "ADKO"