Biuro Usług BHP

 
 
 
     

 

BHP

W ramach współpracy proponujemy Państwu powierzenie wykonywania zadań służby BHP. Pełnić ją będą wykształceni specjaliści ds. bhp, posiadający wieloletnie doświadczenie. Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności i umiejscowienie przedsiębiorstwa.

Zadania realizowane w ramach umowy nadzoru BHP obejmują m.in.:
  • przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych stanu BHP,
  • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP,
  • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
  • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
  • doradztwo w zakresie BHP w zakresie organizacji stanowisk prac,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • zakładanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencje i rejestry szkoleń wypadków  czynników szkodliwych i rakotwórczych)
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • organizowanie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP.


Mogą Państwo oczekiwać od nas pomocy we wszelkich problemach związanych z profilem naszej działalności.


W sytuacji gdy nie są Państwo zainteresowani stałym nadzorem BHP, oferujemy wykonywanie w/w zadań w ramach zleceń jednorazowych. Usługi realizowane są przez wyznaczonych specjalistów ds. BHP w uzgodnionych przez Państwa terminach.

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

KONTAKT
BIURO USŁUG BHP
ul. Królewska 2
83-342

Kamienica Królewska

tel/fax: 58 681 93 88
kom. 502 513 768
e-mail: bhp.and@wp.pl

mapa

 
 
 
 
 

 

   

Projekt i wykonanie - "ADKO"